Visualització de contingut web

Ajudes para la Cooperació en el marc PDR CV

ORDRE 3/2018, d'1 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innova dores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o d'altres, l'objectiu de les quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb el foment de la ramaderia extensiva i d'iniciatives en aquest sector.

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 3/2018, d'1 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020