Novetats

« Ves enrere

CORRECCIÓ D' ERRADES RESOLUCIÓ 15 JUNY 2018

CORRECCIÓ D' ERRADES RESOLUCIÓ 15 JUNY 2018

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació, amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb la valoració de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres la fi dels quals siga evitar l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb el foment de la ramaderia extensiva i d'iniciatives en aquest sector.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb les experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica.