Visualització de contingut web

Prestacions grupal de formació i adquisició de competències

 

BASES

ORDRE 31/2017, de 29 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la formació i l'adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

CONVOCATÒRIES

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes per a la formació i l'adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 31/2017, de 29 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2018, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'annex I de l'Ordre 21/2017, de 25 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera vegada d'agricultors i agricultores i agrupacions d'agricultors i agricultores en règims de qualitat de productes agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció porta des a terme per grups de persones productores en el mercat interior, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.